Træsorter

Forskellige træsorter har meget forskellige egenskaber, med hensyn til styrke og sejhed.
Dette kan have stor betydning i forbindelse med fældning og beskæring, da træsorter med lav styrke eller lav sejhed ("sprødt træ") kan være svært at styre i forbindelse med fældning eller beskæring.

Definitioner

Styrke og sejhed defineres som følger:

Styrke:
Hvor meget kan en gren belastes inden den knækker eller flækker i sammenvoksningen mellem stamme og gren.

Sejhed:
Hvor meget kan en gren drejes ved et sidestillet forhug før fibrene knækker.

Værdierne svinger med årstiden og træets sundhedstilstand.

Nåletræ

 Træart  Styrke  Sejhed
 Cypres  Mellem  Mellem
 Douglas
 Lav  Lav
 Lærk  Lav  Mellem/Lav
 Omorika  Mellem  Mellem
 Rødgran  Mellem  Mellem
 Skovfyr  Høj  Høj
 Østrigsk Fyr
 Høj  Høj
 Thuja  Lav  Mellem
 Silkefyr  Lav  Lav
 Sitka  Mellem  Mellem

Løvtræ

 Træart Styrke Sejhed
 Ahorn  Høj  Mellem
 Akacie  Høj  Mellem
 Ask  Høj  Høj
 Birk  Mellem  Høj
 Bøg Høj Mellem
 Eg  Høj/Mellem  Høj
 El  Mellem  Mellem
 Elm  Mellem  Høj
 Kastanie  Lav  Lav
 Kirsebær  Mellem  Mellem
 Lind  Mellem  Mellem
 Pil/Poppel  Lav  Lav
 Røn Mellem Høj
 Valnød  Høj  Mellem
 Æble/Pære  Høj  Mellem


Kilde: "Erhvervsmæssig Træklatring", maj 2007 for Undervisningsministeriet af Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg i et samarbejde med Bjarne Christensen, Hans Becker-Larsen, Ole Sejr Jakobsen og Henning Johansen, Skov & Landskab, Skovskolen.
Comments