Priser


Det er svært på forhånd at sige noget generelt om hvad det koster at fælde (eller beskære) et træ, fordi det kommer an på så mange forskellige faktorer, men for simpel træfældning gælder faste priser (se herunder).

Du er altid velkommen til at tage kontakt til mig for prisoverslag, bindende tilbud eller gratis rådgivning.

Jeg er meget fleksibel med hensyn til at lade dig selv (eller andre) stå for en del af arbejdet, for derved at reducere prisen.

Alle oplyste priser er eksklusiv moms.

Fast maksimumpris for simpel fældning

Hvis der er mulighed for at udføre en simpel fældning, kan det ske til en fast pris:

   Nåletræ  Løvtræ
Op til 12 meter
 kr 1.000
 kr 1.500
Op til 18 meter
 kr 1.400
 kr 2.100
Op til 24 meter
 kr 1.800
 kr 2.700

Ofte vil en fældning kunne udføres væsentligt billigere - helt ned til halvdelen af ovenstående priser - hvis træet er slankt, højtstammet og der ikke er mange sidegrene.
Når jeg ser træet vil jeg naturligvis fortælle dig, om der er grundlag for en prisreduktion.

Ovenstående priser inkluderer:
  • Retningsbestemt fældning (fra jorden).
  • Opskæring af stamme og større grene (8+ cm diameter) til brændelængder (ca 30 cm).
  • Opskæring af grenaffald, så de kan slæbes og læsses på en stor trailer.
Ovenstående priser inkluderer ikke:
  • Bortskaffelse (bortkørsel) af grenaffald
  • Kløvning og stabling af brænde.
  • Kørsel uden for Storkøbenhavn og Nordsjælland
Ovenstående priser forudsætter, at træet ikke hælder kraftigt bagud eller til siden i forhold til den ønskede fælderetning, og dermed kræver "indtrækning".

Timepriser

Træfældning, beskæring og andet arbejde kan også udføres efter timeafregning med følgende satser:
  • Træfældning, bortskaffelse, kørsel, og andet arbejde på jorden: 450/time.
  • Topkapning, klatring: kr 500/time.
  • Arbejde med mobilt savværk: kr 550/time.

Hvordan sparer du penge?

Der er en lang række muligheder for at reducere omkostningen i forbindelse med en træfældning, ved enten at mindske arbejdets omfang, eller ved selv at stå for en del af arbejdet.

Fældningsmetode

Det er langt hurtigere (og dermed billigere) at fælde et træ på normal vis, end det er at topkappe det. Så hvis der er plads og mulighed for at lægge træet ned i sin fulde længde, kan der spares meget.

Bortskaffelse af grenaffald

Hvis du vælger selv at stå for bortskaffelse/bortkørsel af grenaffald, er der meget at spare.

Som privatperson kan du leje en trailer og gratis aflevere grenaffald på din lokale genbrugsplads.

Alternativt kan bortskaffelse ske med en kran-grab lastbil, der kan nå 10-15 meter ind over fx en hæk, eller ved at få leveret en åben container, hvori grenaffald kan deponeres. Deponering af haveaffald på denne måde koster typisk ca 450 kr/ton inkl. moms plus omkostninger til kørsel. Timepriser for lastbiler fra vognmænd koster ca 750-900 kr inkl. moms.
Bortskaffelse af to ton grenaffald (fra fx to større nåletræer) med en kran-grab lastbil koster typisk omkring kr 2.500 inkl moms.

Visse kommuner har meget favorable tilbud om bortskaffelse af haveaffald til deres borgere, eks:

Københavns Kommune
Tilbud om gratis opstilling af åben container.
Kontakt Københavns Kommune, affaldssektionen om ventetider
Frederiksberg Kommune
Tilbud om gratis opstilling af åben container.
Gladsaxe Kommune
Tilbud om gratis flishugning af grenaffald.
Ballerup Kommune

Tilbud om afhentning af grenaffald med kran-grab lastbil for en fast pris på kr 700 inkl moms.
Ishøj KommuneTilbud om Bestilling af haveaffaldscontainer eller afhentning med grab for en fast pris på kr 512 inkl moms

Kommunerne gør typisk ikke meget reklame for ovenstående tilbud, og de kan naturligvis ændres (lad mig vide, hvis du har korrektioner/tilføjelser til ovenstående).
Kontakt din kommunes "teknik & miljø", for at få at vide hvilke tilbud der findes for bortskaffelse af grenaffald.

Brænde

Jeg kan opskære stammer og større grene til brændelængder (typisk ca 30 cm) - det er relativt hurtigt, og minimerer mængden af grenaffald der skal bortskaffes på anden vis.

Hvis du ikke selv kan bruge brændet, er der ofte naboer eller venner der er interesserede i et tilbud om gratis brænde.

Alternativt kan du sætte en annonce i Den Blå Avis, Gul og Gratis eller sætte et opslag i det lokale supermarked med teksten "Gratis brænde". Så kan du oftest få bortskaffet brændet helt uden at skulle røre en finger selv. Husk at skrive hvor meget (vægt/rumfang) brænde det drejer sig om, og hvilken træsort.

Hvis du selv skal anvende brændet, skal det kløves i passende størrelser. Det kan ske med en flæk-/slagøkse eller med en elektrisk-hydraulisk brændekløver som kan købes eller lejes. Husk at fortælle mig, hvis jeg skal skære en passende huggeblok i den forbindelse.

Hjælp til udslæbning

Hvis du ikke selv ønsker at stå for bortskaffelse, kan du stadig spare en del ved at hjælpe med udslæbning/læsning af grenaffald.

Flisning

Afhængig af mængderne af grenaffald, kan det være en besparelse at anvende en flishugger til at omdanne grene, op til en tykkelse på 10-15 cm, til træflis, og sprede det i bedene. Et tykt lag træflis hæmmer ukrudtvækst og giver næring til bedene, mens det langsomt nedbrydes.

Comments