Topkapning

Hvis der ikke er plads til at træet kan fældes på roden, skæres det ned i sektioner, ved at klatre op i træets krone med brug af rebklatrings-teknikker.
  • Nedfiring
    Hvis det ikke er muligt at lade større grene falde til jorden (de kan fx forvolde skade på bede og buske), kan grenene fires kontrolleret ned på jorden ved brug af reb.
    Denne teknik er mere arbejdskrævende, og kræver desuden en yderligere "jordmand" til at styre nedfiringen.
  • Nedfiring via rebbane
    Hvis der under træets krone findes fx bygninger, kan det blive nødvendigt at foretage nedfiring af større grene og stammestykker via en rebbaneteknik, så de dermed lander et stykke fra træet.Hvis der ikke er plads til at træet kan fældes på roden, skæres det ned i sektioner, ved at klatre op i træets krone med brug af rebklatrings-teknikker.
Comments