Miljø

I forbindelse med motorsavsarbejde anvender vi kun de mest miljøvenlige produkter.

Miljøbenzin

Som brændstof til motorsave anvender vi udelukkende såkaldt miljøbenzin fra Aspen (også kaldet alkylatbenzin), der ikke indeholder de sundheds- og miljøskadelige stoffer (fx benzen og svovl) som ordinær blyfri benzin tilsat totakt-olie.

Miljøbenzinen anvendes primært af hensyn til arbejdsmiljøet for personen der håndterer motorsaven, og dermed er udsat for motorsavens udstødningsgasser, men miljøbenzinen er også væsentligt mindre belastende for miljøet end traditionel benzin - se Aspen alkylatbenzin - for et bedre miljø for at se hvor stor en forskel miljøbenzin gør.

Vegetabilsk savkædeolie

Til motorsavning forbruges relativt store mængder olie til smøring af savkæden (ofte flere liter om dagen). Denne olie spredes via savspån til miljøet omkring arbejdsstedet.

Vi anvender udelukkende vegetabilsk savkædeolie, baseret på rapsolie, der er biologisk nedbrydeligt, og dermed ikke forurener jorden.

Mange træfældere anvender det billigere mineralske savkædeolie, der forurener jorden på arbejdsstedet. Mineralsk olie bør aldrig anvendes i nærheden af nyttehaver eller steder hvor små børn færdes.
Comments